zavřít

Ave Maria

Text písně Ave Maria

(Vítězslav Hádl / Zdeněk Borovec) 3:37

Hana Zagorová a Štefan Margita

H: Nocí bezednou domů provázel mě mráz.

V chrámu pojednou zaslechla jsem čísi hlas.
A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou,
prosil Matku Boží, smiluj se nade mnou.

Š: Ave Maria, Ave Maria.
H: V světě vezdejším, v světě plném ran i krás,

vždy mě zkonejší znovu slyšet lidský hlas.
A ten hlas, co zazněl v chrámu staletém,
prosil Matku Boží, smiluj se i nad světem.

Š: Ave Maria, Ave Maria.

Jsme tak praktičtí.
Věcí je svět kolem nás!
Co jen polidští?
Zase jenom lidský hlas.
Oči zvedám k tobě, Matko Maria,
o tvé věčné světlo lásky prosím zas i já.

Ave Maria, ty znáš.

H: Ave Maria, ty znáš.
Š: Ave Maria, ty víš.
H: Ave Maria, ty víš.
Š: Pomoz jen dětem svým nést ten kříž.

Ave Maria, ty víš.

H: Ave Maria, ty víš.
Š: Ave Maria, ty znáš.
H: Ave Maria, ty znáš.
Š: Slyš ten hlas upřímných i náš, Maria.

					

Diskografie Hana Zagorová – Hana Zagorová