zavřít

Až nás smrt rozdělí

Text písně Až nás smrt rozdělí

Až koně odletí
do noci, do zahrad Jericha,
až naše objetí 
proplyne do ticha,
až ústa tvá budou uzamčená,
jako bych líbal jednu z trojských bran:
budu jen pária beze jména,
už neopíjen a nemilován.

Až dozní výstřely
z karabin v ulicích nad námi,
až nás smrt rozdělí
modrými vodami,
až dovoní sklenky po kořalce
i polštář po kartářce Markétě:
pak bude po písni, po válce,
po lásce, bude po světě.