zavřít

Chraň Bůh

Text písně Chraň Bůh

Chraň Bůh 
že bych boj někdy vzdal
já byl knockout už stokrát
stokrát jsem vstal
a tak nevím čeho mám se bát
dám svou hlavu zas 
napospas a rád


Říkám chraň Bůh
že bych lámal nad sebou hůl
i kdybych zůstal sám 
jako v plotě kůl
znova zvednu se
chopím znova zbraň
jenom vůli mít
jen říct lazare vstaň


Já byl už popel i plamen a papež i pohan
i páže i pán 
byl jsem pod i nad i vedle i v tom
větrem stále hnán


Já nástup slávy znám 
i výprodej
a vím kdy pak s kým a jak 
hrát ber dej


Chraň Bůh 
že měl bych už vzdát se víry
čekat až čas mě pohřbí 
mezi své zašlé suvenýry
leč abych takhle skončil 
nikdá nesmí se stát
dokud mám ruce zdravé
mám chuť se prát


Já byl už popel i plamen a papež i pohan
i páže i pán 
byl jsem pod i nad a vedle i v tom
větrem stále hnán


Jsem rád a mám i vztek
je mi bídně i hej
a vím kdy pak s kým a jak 
hrát ber dej


Chraň Bůh
chraň Bůh že bych bál se prohry
srdce své prokláté znovu dávám do hry
však jestli klesnu Bože
nedovol mi vstát
a přece rád bych přežil
rád bych přečkal svůj pád

					

Diskografie Karel Gott – Karel Gott