zavřít

Co dělá indián

Následující

Text písně Co dělá indián

( J. Schelinger / F.R.Čech )

Co dělá indián, když mu squaw jediná zmizí v dáli.
Sedí a dýmku v ústech válí, zpívá si, život jde dál.
Co dělá indián, když oheň, ten čtverák, stan mu spálí.
Sedí a dýmku v ústech válí, zpívá si, život jde dál.

Ženu si chytí jinou, stan postaví o kus dál.
Dny stejně báječně plynou ...
Ženu si chytí jinou, stan postaví o kus dál.
Dny stejně báječně plynou, proč by se indián bál.

Co dělá indián, když nemoc zákeřná tělo schvátí.
Sedí, bigbítem čas si krátí, zpívá si, život jde dál.
Co dělá indián, když ho vlk pokousá, bizon trkne.
Sedí, ani okem nemrkne, zpívá si, život jde dál.

Bacili časem zhynou, tělo jen ozdobí šrám.
Dny stejně báječně plynou ...
Ženu si chytí jinou, stan postaví o kus dál.
Dny stejně báječně plynou ...
Bacili časem zhynou, tělo jen ozdobí šrám.
Dny stejně báječně plynou.

					

Diskografie Jiří Schelinger – Jiří Schelinger