zavřít

Text písně Dzien Sie Budzi

DzieÃ+/- siê budzi w kolorze s³oÃ+/-ca
W otwartych oczach ludzi
W ulicach a¿ do koÃ+/-ca
W poblad³ych nagle gwiazdach hej
W rosn¹cym gwarze miasta hej

DzieÃ+/- siê budzi dzieÃ+/- ju¿ wstaje
Zegary dzwoni¹
Sk³óconym ludzkim myÅ"lom
Sk³óconym ludzkim d³oniom
W rosn¹cym t³umie ludzi hej
DzieÃ+/- wstaje dzieÃ+/- siê budzi hej

DzieÃ+/- siê budzi
W niebie i w syren krzyku
W go³êbiach na chodniku
W gor¹cym znów chlebie
W marzeniach które w nocy
Przynosz¹ nam ch³opcy
Dziewczyny nios¹ na dó³
DzieÃ+/- siê budzi ze snu

DzieÃ+/- siê budzi w kolorze s³oÃ+/-ca
W otwartych oczach ludzi
W ulicach a¿ do koÃ+/-ca
Jak swój pomiêdzy swemi hej
DzieÃ+/- budzi siê na ziemi hej

DzieÃ+/- siê budzi dzieÃ+/- ju¿ wstaje
Otwiera domy
Zabiera siê do pracy jak stary nasz znajomy
Czy zd¹¿y tak jak wczoraj hej
Ze wszystkim do wieczora hej

DzieÃ+/- siê budzi
W niebie i w syren krzyku
W go³êbiach na chodniku
W gor¹cym znów chlebie
W marzeniach które w nocy
Przynosz¹ nam ch³opcy
Dziewczyny nios¹ na dó³
DzieÃ+/- siê budzi ze snu

DzieÃ+/- siê budzi w kolorze s³oÃ+/-ca
W otwartych oczach ludzi
W ulicach a¿ do koÃ+/-ca

DzieÃ+/- siê budzi w kolorze s³oÃ+/-ca
W otwartych oczach ludzi
W ulicach a¿ do koÃ+/-ca

DzieÃ+/- siê budzi w kolorze s³oÃ+/-ca
W otwartych oczach ludzi
W ulicach a¿ do koÃ+/-ca

DzieÃ+/- siê budzi w kolorze s³oÃ+/-ca
W otwartych oczach ludzi
W ulicach a¿ do koÃ+/-ca

DzieÃ+/- siê budzi hej
DzieÃ+/- siê budzi hej

					

Basia Trzetrzelewska

66 let, zpěvačka, skladatelka, písničkářka

Diskografie Basia Trzetrzelewska – Basia Trzetrzelewska