zavřít

Jak se máš

Text písně Jak se máš

Co dům dál
Obědvám 
A tu nejhezčí blůzu co mám 
Si oblíkám 
A rychle ven 
Tam už čeká nádherný den 
Kapesní vydání 
Věčných příběhů milování 
Si otvírám 
Na nároží 
Ten svůj hledám, hledám, hledám..


A říkám 
Jak se máš, má lásko..
Jak se máš, mé trápení 
Jak se máš, má lásko.. 
Jak se máš, mé trápení, má lásečko 
Jak se máš?


Pondělí 
Půl třetí 
Jdeš a z dálky mě vzduch objímá 
Tady mě máš 
Nedočkavou 
Sny o snech nám táhnou hlavou 


Podívej,
Jeden z nás. 
Nemá stín.
Řekni čím, je to čím.
Proud vody sem.
Ty v něm kámen 
Něžný amen, amen, amen 


Já říkám
Jak se máš, má lásko..
Jak se máš, mé trápení 
Jak se máš, má lásko..
Jak se máš, mé trápení, má lásečko.. 
Jak se máš?

					

Diskografie Iveta Bartošová – Iveta Bartošová