zavřít

Jak slepice po flusu

Text písně Jak slepice po flusu

ke všemu hluchej, slepej

balit prachy do starejch novin

z lógru věštit, sosat haš


. být nepoučitelnej

strkat nos do volovin

hele, toho neuhlídáš


. sám sobě balvanem o-

kovem, přítěží, sám sobě

vápnem nehašeným


. sám sobě postrachem,hro-

madou schválností, sám sobě

rancem k neunešeníPo účinku těžká rada,

... třebaže to ten jouda jinak chtěl,

když měl čerta kamaráda,

musil za ním do pekel


. v permanentním poklusu,

jak slepice po flusu se 

lidstvo žene za profitem


. ačkoli jsem nebyl jinej, 

dnes už mi to šťávy vrací,

chce to vzpouru, provokaci


. bacha, však  subjektivní

soud je vratký, může být taky

cestou na porážku


.  vždyť člověk nutně nemu-

sí být, s prominutím, v každém

hovně, za kvedlačku

					

Diskografie Zlata Kinská – Zlata Kinská