zavřít

Kdož jste boží bojovníci

Následující

Text písně Kdož jste boží bojovníci

Kdož jste boží bojovníci a zákona jeho,
prostež od boha pomoci a doufejtež v něho.
Že konečně vždycky s ním zvítězíte!


Kristus vám za škody stojí, stokrát víc slibuje.
Pak-li kdo proň život složí, věčný míti bude.
Blaze každému, kdož na pravdě sejde.
Ten pán velíť se nebáti záhubcí tělesných,
velíť i život složiti pro lásku svých bližních.


Protož střelci, kopiníci, řádu rytířského,
sudličníci a cepníci lidu rozličného,
pomnětež všichni na pána štědrého.


Dávno Čechové říkali a přísloví měli,
že podle dobrého pána dobrá jízda bývá.


Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte.
Pána svého v srdci mějte, proň a s ním bojujte
a před nepřáteli neutíkejte.


A s tím vesele křikněte, skus: Na ně! Hr na ně!
Zbraň svou, rukama chutnejte! Bůh náš pán, křikněte!


Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno.
Svých hejtmanů pozorujte, retuj druh druhého.
Hlediš a drž se každý šiku svého.


Vy pakosti a drabanti, na duše pomněte,
pro lakomství a loupeže životů netraťte
a na kořistech se nezastavujte.

					

Diskografie Daniel Landa – Daniel Landa