zavřít

Když láska se ztrácí (s K.Gottem)

Text písně Když láska se ztrácí (s K.Gottem)

On:   Pod tíhou skal
jen tvůj dech vál.
Tiše mě vábil
a pak to vzdal.


Ona: Boj o tvou přízeň
prohrál i bůh.
Jsi věčná žízeň,
ta co čeří vzduch.


On:   Jak jen ti říct?
Prach z nábojnic
zlomil tvá křídla
a nedal mi víc.


Ona: Možná jsi anděl,
možná jsi bůh.
Teď už nám zbývá
uzavřít kruh.


Oba: Když láska se ztrácí,
díky nám, (díky vám)
odletí jak ptáci
k výšinám.
Když láska se ztrácí,
díky nám. (díky vám)


On:   Ve stínu dál
jsem zůstat chtěl
a zkusit získat,
co dávno jsem měl.


Ona: Čas nejde vrátit,
tak buď jen zdráv.
Proč dál se trápit?
Náš epitaf zkrať.


Oba: Když láska se ztrácí,
díky nám, (díky vám)
odletí jak ptáci
k výšinám.
Když láska se ztrácí
Ona: díky nám, 
On:   ó díky nám


Oba: Když láska se ztrácí,
díky nám, (díky vám)
odletí jak ptáci
k výšinám.
Když láska se ztrácí,
díky nám. (díky vám)
Posté dluh splácí,
Ona: dluh splácí, 
On:   svůj dluh splácí.


Oba: Když láska se ztrácí
díky nám, (díky vám)
odletí jak ptáci
k výšinám.
Když láska se ztrácí,
díky nám. (díky vám)


Když láska se ztrácí,
posté dluh splácí, 
posté dluh splácí,
Ona: když láska se ztrácí, 
On:   když láska se ztrácí,
Oba: když láska se ztrácí.