zavřít
upravit profil

hudebník, písničkář, básník, grafik

narozen: 12. 4. 1944 Kroměříž, Protektorát Čechy a Morava  † 3. 3. 1994 Mnichov, Německo

Text písně Lektorská

Když strach máš, že se nenajíš, jak osel hlavou kývej,
a jestli něčí chleba jíš, pak jeho píseň zpívej,
své city zavři na zámek a mlčky snášej výtku,
a hlavně: zdrž se poznámek, když stačí na povídku.

Buď věřící jen natolik, jak se to líbí lidem,
buď protestant i katolík, buď buddhistou i Židem,
měj na paměti zásadu, že lží se úspěch získá,
znej, kterak bodnout zezadu, a tanči, jak se píská.

Znej rozhovory zapřádat a sedět nad dopisy
a beze studu vykrádat i cizí rukopisy,
neb ti, jimž smrdí lopata, vždy snadno prominou ti,
že radši kradeš košťata, než nehotové proutí.

Buď tím, co nejvíc vynese a co má větší cenu,
buď břečťan, který vine se vždy po silnějším kmenu,
znej používat nevěry co prostředníka zisku,
měj zásady co pověry, jež brání východisku.

Dbej, nechať každý zve tě rád, a přijď i s famílií,
a vydírej co literát, když už ti nenalijí,
buď Pompeius i Agrippa, buď Achilles i Hektor,
a máš-li trochu filipa, pak, synu můj, jsi lektor!

					

Diskografie Karel Kryl – Karel Kryl