zavřít

Text písně Lykantropie

ELIŠKA: Tak se podívejme.
    Lykantropie a volchvi.
SOUSED: Už se dívám...
ELIŠKA: Net by byl asi rychlejší...

SOUSED: Zaprášené knihy možná ukrývají víc,
    než to vypadá
    Net fakt ví všechno hned,
    však s ním veškerý svět... nepadá.
ELIŠKA: Podle dnešní medicíny
LÉKAŘ: ...muselo být vlkodlactví podmíněno
    především duševními chorobami. Jako
   nejčastější příčinu bych označil takzvané
   rozštěpení osobnosti,neboli schizofrenii.
   Vliv úplňku se dal teoreticky považovat 
   za jakýsi aktivátor záchvatu.

ELIŠKA: Jako nemoc dá se to vnímat.
SOUSED: Takže v každém může dřímat vlkodlak?
ELIŠKA: Ne v někom, kdo je duševně zdravý.
SOUSED: pak to přijde náhle jak tmavý mrak...

SOUSED: Gilles Garnier
VĚDEC: Gilles Garnier, muž, který požíral děti
    zatoulané daleko od domova. Tvrdil, že
    se přitom mění ve vlka. Ve Francii
    18. ledna 1573 zaživa upálen.
ELIŠKA: Okultismus zná více okolností...
MÁG:  ..za jakých se dá jedinec označit pojmem
    lykantrop,neboli vlkodlak.Může to být
    operatér,který se za pomoci démonic-
   kých sil proměňuje ve vlka.Nezřídka se
   k proměnám užívají psychotropní látky. 
ELIŠKA: Osobně bych toto zařadil
    do proudu černé magie.
SOUSED: Vidíte, taky že černá magie hovoří
    o formách lykantropie.
ELIŠKA: Kdo tuhle záhadu dneska rozplete?
SOUSED: Kdopak se neztratí v kraji zakletém?
ELIŠKA: Dnešní doba už nehraje na duchy,
    oč tady běží, já fakt nemám potuchy.
SBOR:  Nedej na zázrak, přivolej si mrak!

SOUSED: Záchvaty takto nemocných lidí....
LÉKAŘKA:Záchvaty takto nemocných lidí se
    projevují těžkou zuřivostí,nezvladatel-
    ným a agresivním chováním. Dochází
    k nebezpečným útokům na okolní osoby.
    Člověk postižený lykantropií skutečně
    trpí představou, že se změnil ve vlka.
LÉKAŘ: Faktem je, že postižený disponuje upro-
    střed záchvatu téměř nadlidskou silou.

SOUSED + ELIŠKA: Člověk lidskou podobu
    i v dnešní době ztrácí. Lykantropy
    v autech přece vidíš každej den.
    Všude kolem číhaj na nás vlkodlaci.
SBOR:  Schizofrenie, psychiatrie, lykantropie,
    černá magie.
SOUSED + ELIŠKA: Takže nesmíš ven!
SOUSED: Život je jen hra a záleží tak
    jen na vašem vnímání.
ELIŠKA: Někdo cítí touhu a jinému je klíčem
    skrytý vztek.
SOUSED + SBOR: Na toho, kdo není hráčem
    zbývá ovšem povětšinou zklamání.
    Stává se jen figurkou na hrací ploše
    ovšem bez kostek.

SOUSED + ELIŠKA: Člověk lidskou podobu
    i v dnešní době ztrácí.
   Lykantropy v autech přece vidíš každej den
   Všude kolem číhaj na nás vlkodlaci

SBOR:  Schizofrenie, psychiatrie,lykantropie,
    černá magie
SOUSED + ELIŠKA: Takže nechoď ven!

ELIŠKA: Peter Stubbe - Kolín nad Rýnem...
VĚDEC: zavraždil a snědl 13 dětí
    a dvě těhotné ženy!
VĚDEC2: Chlubil se, že mu ďábel daroval
    čarodějný opasek, který mu
    umožňoval proměnu ve vlka.
    Stubbe byl 28. října 1589.

VĚDEC: Nechť je láman v kole!
SBOR:  Sťat a upálen!

STUDENTKA: Při takovéto černomagické operaci
    je vyvoláván určitý démon, který tuto
    proměnu umožní. Nejvhodnější je to
    za úplňku, někde na odlehlém místě.
    Ideální je pro to les.Je to ale velice
    nebezpečné.

ŽENA MÁG: Volchvi. Starý slovanský název
    pro čaroděje, strigy, kouzelníky nebo
    zaklínače. V pohanském světě požívali
    nesmírné vážnosti. Později s příchodem
    křesťanství násilí vytlačeni.