zavřít

Málo mám lásky tvé

Text písně Málo mám lásky tvé

Tam, v oblacích, kam pták jen smí, přelétá orlí král.
Svět nesmírný zří bez hnutí šedivých perutí.
Výškám křídla svá rozpíná vstříc v touze více slunce mít.
Láskou spoutaná sen marný sním, já jak orlí král chci být.
Málo mám lásky tvé, málo lásky moje křídla spoutává,
málo mám lásky tvé, jako kámen na mých dlaních zůstává - á -á.
Málo mám lásky tvé, dál mi vzlétnout brání k modrým soutěskám, 
jiným snad postačí, ale já orlím křídlům přísahám.
Hleď, orlí král se navrací obzorem třpytivým. 
Zpět zakrouží nad štíty skal, usedá sám znavený.
Jak dřív přelétá soumračným dnem, hledá hnízdo orlí král.
Ráno křídla svá napřímí zas, aby na slunci se hřál.


Málo mám lásky tvé, málo lásky moje křídla spoutává,
málo mám lásky tvé, jako kámen na mých dlaních zůstává.
Málo mám lásky tvé, dál mi vzlétnout brání k modrým soutěskám, jiným snad postačí, ale já orlím křídlům přísahám.


Málo mám lásky tvé, málo lásky moje křídla spoutává,
málo mám lásky tvé, jako kámen na mých dlaních zůstává.
Málo mám lásky tvé, dál mi vzlétnout brání k modrým soutěskám, jiným snad postačí, ale já orlím křídlům přísahám.

					

Diskografie Helena Vondráčková – Helena Vondráčková