zavřít

Text písně Modlitba za lásku

 Vrať mi bože lásku zpátky,
nebo pověz jaký to mám hřích,
noc je dlouhá, den tak krátký
a déšť odnes z ulic všechen smích.

Vrať mi bože lásku zpátky,
láska je chléb a já musím jíst,
vem poslední mé dvě zlatky,
kup mi život, aby se dal snýst.

Ponech srdci aspoň zdání,
že má všechno, co jen může chtít,
vrať mi bože lásku zpátky,
bez ní nelze lidský úděl nést,
člověk je tvor příliš vratký,
láska musí jeho kroky vést.

Vezmi bože každý můj hřích co znáš
pak všechny zvaž
a srovnej s tíhou lásky,
kterou mi odpíráš.

Vrať mi bože lásku zpátky,
vrať mi bože lásku zpátky,
vrať mi bože lásku zpátky,
vrať mi bože lásku zpátky.

					

Diskografie Petr Novák – Petr Novák