zavřít

Náhodou

Text písně Náhodou

Já a on
Já a on
Já někdy se ptám
kolik jen tváří
ve vlnách mě míjí
Ten nebo ten
co pro mě má
a co mu dát můžu já příběhů


Kolikrát
právě teď
někdo v dálce váha
Má jít, když má za čím jít
a nebo má to vzdát


Dá se říct
jak co má se stát
a záleží
na našich snech
váze všech
našich přání
s kým kdo má se rád


nebo
náhodou
jen jedna z hvězd je má hvězda
náhodou
jen jedna z cest je právě ta ze sta
náhodou
dávno se víí kdo k nám patří
Náhodou
jedinou
velikou
náhodou
Já a on


Vím
kdybych šla dřív
o malou chvíli
s ním se nepotkávám
Úsměvů pár
na každej den
No teda já se mám


Co když tím
víc a víc
hra se rozehrává
Pak na nás závisí jen
jak bude nekonečná


Dá se říct
jak co má se stát
a záleží
na našich snech
váze všech
našich přání
s kým kdo má se rád


nebo
náhodou
jen jedna z hvězd je má hvězda
náhodou
jen jedna z cest je právě ta ze sta
náhodou
dávno se víí kdo k nám patří
Náhodou
jedinou
velikou
náhodou
Já a on


velikou
náhodou
velikou
Já a on
velikou
náhodou
velikou
Já a on
velikou
náhodou
velikou
Já a on
velikou
náhodou
velikou
Já a on
velikou
náhodou
velikou
Já a on

					

Diskografie Lucie Vondráčková – Lucie Vondráčková