zavřít

Nikdy neztrácej svou sílu

Text písně Nikdy neztrácej svou sílu

Nikdy neztrácej svou sílu 
nikdy neztrácej svou víru 
žáry lásky navždy vyzývej 
horkou naději a víru měj 


Když cítíš smutek, když bolest pálí dech 
Ve chvílích zármutku a slz 
když cítíš tíhu Země, když nemáš nic 
ve chvíli zhaslých černých svíc 


Když cítíš hořkost, když jedem pálí srdce 
ve chvílích pádu ze štěstí 
když cítíš tíhu bytí, když život chutná trpce 
ve chvílích černoty a v trvalé smůle 
neštěstí 


Nikdy neztrácej svou sílu 
nikdy neztrácej svou víru 
žáry světla navždy vyzývej 
horkou naději a víru měj 


Pozvedni oči vzhůru do nebeského kůru 
v blankytné obloze se vznášej 
a Slunci zapleť vlasy copánky hvězdné spásy 
andělské víly přivolej 


Rozjasni tvář svoji úsměvem lásky 
do duše stále kouzla vpřádej 
rozjasni srdce své úsměvem v plné zbroji 
a život znovu vášní nekonečnou vykřesej 


Nikdy neztrácej svou sílu 
nikdy neztrácej svou víru 
žáry lásky navždy vyzývej 
horkou naději a víru měj 


Nikdy neztrácej svou sílu 
nikdy neztrácej svou víru 
žáry světla navždy vyzývej 
horkou naději a víru měj 


Když cítíš hořkost, když jedem pálí srdce 
ve chvílích pádu ze štěstí 
když cítíš tíhu bytí, když život chutná trpce 
ve chvílích černoty a v trvalé smůle 
neštěstí 


Rozjasni tvář svoji úsměvem lásky 
do duše stále kouzla vpřádej 
rozjasni srdce své úsměvem v plné zbroji 
a život znovu vášní nekonečnou vykřesej 


Nikdy neztrácej svou sílu 
nikdy neztrácej svou víru 
žáry lásky navždy vyzývej 
horkou naději a víru měj 


Nikdy neztrácej svou sílu 
nikdy neztrácej svou víru 
žáry světla navždy vyzývej 
horkou naději a víru měj 


Povstaňte navždy do nebeského světla 
ó lidé 
v žáru lásky vyzývej 
v žáru světla dnů vyzývej

					

Diskografie Jana Kratochvílová – Jana Kratochvílová