zavřít

Text písně Původně paví

Vstáváš dávno pro mě víš? 
už znám tvou dlaň 
v rýhách mě potkáváš 
všímej si co říkám 
vnímej co ti říkám 


Jsou dny kdy ve mě doduní tamtamy 
do tmy se propadne starý svár 
jsem nadšen objemy 
svými kůrami 
kmen pevně rostlý a k tomu stár 


Stříbrem čmárá do vlasů 
a úlevný je pouze Múzy ze sna úsměv letmý 
Zády se obrátím a spím 
všímej si co říkám 
vnímej co ti říkám 


Tak ta mi voní nevoní tamta mi 
své stavby odhalím nosný trám 
postupně naznačím tóny úvahy 
původně kosí i hrací plán 


Před trojcestím 
končí týden dárků 
rozloučím se 
scházím do polí 
zas prázdnější 
už víc se k vám 
neotočím. 
Nápadně bosý 
a asi trochu staarr

					

Diskografie Dan Bárta – Dan Bárta