zavřít

Spatřit světlo světa

Následující

Text písně Spatřit světlo světa

Země bude bílá, bílá jako sen,
slunce na nás svítí přes hluboký les,


les je plný stínů, les je lný hvězd,
hvězdy na nás svítí,
zanikáme dnes...


Světy divnejch tváří,
jejich rychlost šílená,
i Tebe se to týká,
tak proč mi utíkáš?


Nahlodaná kázeň
zda-li pak smysl má?
Bejt na dně oceánu,
nebo zpívat o hvězdách?


Cítím na rtech smutek, když se jich dotýkáš,
zmyzí v ohni tiše, tak proč mi utíkáš,


světy divnejch tváří,
jejich rychlost šílená,
zanikáme zítra,
zanikáme dnes!

					

Diskografie Lenka Dusilová – Lenka Dusilová