zavřít

Text písně Vernisáž

My setkali se toho dne na vernisáži náhodné, 
tys nebyl sám, přišli jste ve dvou. 
Však portrét můj jsi zpytoval a zřejmě v duchu litoval, 
žes nebyl sám, přišli jste ve dvou.
I já ti řekla pohledem - s tím sotva něco provedem', 
když nejsi sám, když jste tu ve dvou. 
A kolem kresby obrazy 
a který z nich kdy zobrazí 
tebe se mnou, dvojportrét náš ? 


Ó vernisáž je vernisáž, 
zde krajina, tam zátiší 
a ty se náhle blízko zdáš 
a já se zdám ti nejbližší. 
Ó vernisáž je vernisáž, 
tam hosti jsou vždy vážení, 
jen míň se dívat na ně máš 
a víc si všímat umění. 


K té vernisáži před časem jen jednu výtku měla jsem, 
žes nebyl sám, že jste ve dvou. 
My nevnímali katalog a mlčka vedli dialog, 
proč nejsi sám, proč jste ve dvou. 
Už nečekám dnes odpověď, to dávno prošlo a co teď? 
Jsi třeba sám, už nejste ve dvou. 
Jen obrazy z té výstavy 
se v paměti mi vybaví, 
ale tvou tvář zapomínám. 


Ó vernisáž je vernisáž, 
jen mistr plátna rozvěsí 
a sláva, máš tu vernisáž, 
směs názorů a impresí. 
Ó vernisáž je vernisáž, 
tam hosti jsou vždy vážení, 
jen slečny méně vnímat máš 
a víc si všímat umění. 


Tys nebyl sám přišli jste ve dvou. 
Tys nebyl sám přišli jste ve dvou. 
Tys nebyl sám přišli jste ve dvou. 
Jen obrazy z té výstavy 
se v paměti mi vybaví, 
ale tvou tvář zapomínám. 


Ó vernisáž je vernisáž, 
jen mistr plátna rozvěsí 
a sláva, máš tu vernisáž, 
směs názorů a impresí. 
Ó vernisáž je vernisáž, 
tam hosté jsou vždy vážení, 
jen slečny vnímat méně máš 
a víc si všímat umění. 


Ó vernisáž je vernisáž, 
jen mistr plátna rozvěsí 
a sláva, máš tu vernisáž, 
směs názorů a impresí. 
Ó vernisáž je vernisáž, 
tam hosté jsou vždy vážení