zavřít

Text písně Za to se platí

Proč Ptolemaios, hodný hoch
Nesnese se se sestrou?
Podat jí ruku, to jó, to by moh
Jedna lest navíc se ztratí
Za slabost se platí
Tvrdě se platí.

Proč Ptolemaios je sestřin stín?
Vždy víc než dcera bývá syn
Sestřičce kus trůnu však není dost
Jak žena nad mužem nade mnou ohrnula nos
To se platí
Za to se platí!

Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích

Slyšíš ty bubny a slyšíš ten ryk?
Pothinus pro tebe objednal šik!
To Achillas do boje zbrojí
A přesily všichni se bojí, všichni se bojí!

Za krále tas
Tas
Bodni a křič!
Křič!
Výhra je ctihodný chtíč
Křič! Chtič!
Vetřel se Řím
Jó!
Do egyptských zdí
Tak, tak!

Drzost se nestrpí
Za zpupnost vždycky se platí

Tak, tak, jó!
Tvrdě se platí!
Platí!
Nesmíš se vzdát
Boj, boj!
I kdybys pad
Ho, hoj!
Jak káže egyptský řád
Jak káže egyptský zákon a řád
Voják je chlap
Tas!
Dodej a šlap
Zas!

Nešetři ranami
Ať vetřelec tu zábavu platí!

Platí!
Ať hezky platí!

Krví se splácí hříšný hřích
Nepsaným právem vládnoucích

Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil!
Své legie za chvíli ztratí
Vždyť za pýchu vždycky se platí!

Krví se splácí hříšný hřích
Vítěz vstává
Nepsaným právem vládnoucích
Králům sláva!

Slyší mě Caesar? Či radši se skryl?
Modlí se, kéž by se nenarodil
Mí vojáci plány mu zhatí!
Chtěl vraždit a za to se platí

Smrtí se platí!

					

Diskografie Patrik Stoklasa – Patrik Stoklasa