zavřít

Text písně Zabití krys

KRYSAŘ:

Otevři se bráno hvězd a přijmi můj dar zpátky
do své náruče.
Tak činím z vůle moci, jež mi byla propůjčena.

					

Diskografie Daniel Landa – Daniel Landa