zavřít

Den zrození

Text písně Den zrození

Co skrývá dívka schoulená,
proč v tvářích má svit svící.
Své dítko svírá Maria,
své dítko právě spící.


Ví, ví, že se zázrak stal,
už chóry andělé zpívají.
Své má zde království
ať lásku nám zas vrátí.


Kdo slámou stlal v tom 
přístřeší té dívce bílých lící.
A tmou kdo vítá příchozí,
jen pár pastýřů bdících.


Nést příště půjde kříž
za hřích všech nás i můj i tvůj.
Kéž nám svou víru dává
ať láska k nám se vrátí.


Jde zástup králů, královen,
lesk jdou mu dát svých trůnů.
Dar králů k dítku snášejí,
co právě spí v tvém lůnu.


Tvé kráse Maria
a Páně zrození dík buď vzdán.
Král králů z lásky vstal,
ať láska k nám se vrátí.

					

Diskografie Karel Gott – Karel Gott