zavřít

Tam v dálce v městě Betlémě

Text písně Tam v dálce v městě Betlémě

Sbor: Pán a Král náš Pán a Král


V dálce v městě Betlémě
k nám vstoupil Mesiáš.
Náš Pán a Král na slámě spal
a hvězda stála stráž.


Ať jeho hvězda září 
dál v našich temnotách.
Ó Pane můj při nás tu stůj,
buď vítán přejdi práh.


Jsi Mariino dítě
otcem tvým Bůh je sám.
Tys k nám šel blíž 
sám nést náš kříž
a lásku tu kázat nám.


Ať tvojí cestou kráčím
a poslouchám tvůj hlas.
Kéž přistoupíš zas k nám 
sem blíž a narodíš se v nás.


Sbor: Náš Pán a Král, náš Pán a Král,
        náš Pán a Král


Proč právě Ty, Proč právě Ty
ses mučedníkem stal.
Zda pane můj znals úděl svůj,
jenž svět náš Ti přichystal.


Tvou obětí a nářkem,
tím Bůh z nás hříchy sňal.
Ó Ježíši náš nejbližší
ztiš bolest v nás a žal.


Tam v dálce v městě Betlémě 
k nám vstoupil Mesiáš.
Náš Pán a Král na slámě spal 
a hvězda stála stráž.


Ať jeho hvězda září 
dál v našich temnotách.
Ó Pane můj při nás tu stůj 
buď vítán přejdi práh.


Náš Pán a Král, náš Pán a Král,
náš Pán a Král.


Ať každý zpívá chór,
asána Kristus Pána.
Své díky mu vzdávám.

					

Diskografie Karel Gott – Karel Gott