zavřít

Můj čas

Text písně Můj čas

Můj čas,
je pouho pouhé prozatím,
můj čas,
může říct já už neplatím.


Rád, tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil,
a času míň, než se mi zdálo
před půl hodinou


Příteli chvátej SOS,
ať jsem i zítra čím jsem dnes,
zbav mě tíhy mé rány mé co nejdřív,
příteli chvátej píšu vzkaz,
dej mi co ztrácim dej mi čas,
vrať mi víru mou, lásku mou
a té nejvíc.
Z vlastního spánku mužeš krást
jen času svého dej mi část,
boj s časem toužím tentokrát
neprohrát.


Můj čas,
to jsou jen chvílky takové,
můj čas,
se ocit v tísni časové.


Rád bych zůstal živ,
chci dýchat jako dřív,
a čekám dál,
že přece ustrneš se nade mnou.


Příteli chvátej SOS,
ať jsem i zítra čím jsem dnes,
zbav mě tísně mé, strasti mé co nejdřív.
Příteli chvátej píšu vzkaz,
dej mi co ztrácim dej mi čas,
vrať mi víru mou, lásku mou,
a té nejvíc.
Z vlastního spánku mužeš krást
jen času svého dej mi část,
společně můžem tentokrát
neprohrát.


Až budeš příště v tísni sám,
kus času svého já ti dám,
a pomoc tvou ti zítra tím,
oplatím .

					

Diskografie Hana Zagorová – Hana Zagorová