zavřít

Text písně Pokud vím

Na začátku světa, hned ze samého kraje
Člověk zkouší projít božím zákazem
Za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje
Začne lovit zvěř a obdělávat zem
Pokud vím, má v bolestech se rodit
V životě starostmi se brodit
Za svůj hřích
A na konci své cesty nemá vědět, co si počít
Zatímco svět se bude točit
Východ, západ, sever, jih

Běží roky, staletí a člověk hledá způsob
Jak obejít nemoc, jak život nadstavit
Mikroskopem proniká do útrob
Laserová souprava chystá zkušební vrt
Uhlíkatá ocel skalpele se blýská v dlani
Ve snaze do nemocných tkání
Zdravý orgán všít
A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání
Zbývá poslední klání
Pečeť imunity rozlomit

Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí
A karta padá na černý kontinent
Kapské město hlásí první mezi všemi
Profesor Barnard a jeho šťastný pacient
Pokud vím, tak do všech řečí světa
Je přeložena věta
Že člověk bude zbaven prokletí
Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá
Končí se šedesátá léta
Dvacáté století

Po světě se povídá, že roznesly ho nejspíš vrány
Někdo zase tvrdí, že se šíří sám
Rozmotejme fábory a otvírejme brány
Elixír naděje přichází k nám
Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit
V životě starostmi se brodit
Bude smazán hřích
To jenom my na konci své cesty nebudeme vědět, co si počít
Zatímco svět se bude točit
Východ, západ, sever, jih
Pokud vím