zavřít

Stín stíhá stín

Text písně Stín stíhá stín

(Petr Hapka/Michal Horacek)
host: Hana Hegerova, Lucie Bila

Je skoro púl
šestý ráno
znovu nastáva tá chvíle
kdy musím vstát
a začít hledat hřeben,
boty čaj a brýle.
Ty ovšem především,
neboť venku se zatím valem
chýli k velkému seriálu.
Ja očekávam další díly.
Otvíram lóži,
kterou je mé okno v druhém mezzainu
a hledím na scénu,
již kdosi pojal celou barvé cínu.
Přemítam, kde se skrýva
třeba světležlutá, nebo bílá
a támhle pod deštníkem
Stín stíha stín
v závratném panoptiku
podzimního rána.
Stín stíha stín,
úsvit rozkročil se jako svatobrána
nad tím vším.
šest kloboukú
se sune napříč jizdní dráhou.
Šesť kloboukú
v šest nula-nula chváta Prahou.
Nač asi pod krempami
myslí ti mi taujuplní známi?
Na všechno, nebo na nic...
Nebo snad na boky stejné dámy?
Stín stíha stín
v závratném panoptiku podzimního rána.
Stín stíha stín,
úsvit rozkročil se jako svatobrána
nad tím vším.
Tak už je púl
sedmý. Světlo rázně cuklo drapérii.
Proč chtít znát příliš?
Z čaje začn estoupat pára
v ní se skrzji
před tím vším.

					

Diskografie Richard Müller – Richard Müller