zavřít

Text písně Štvanice

(Marian Cekovsky/Michal Horacek)
host: Michal Horacek

Pták vylekaný slovem
vlhkými křídli máv'.
Teď v skrytu lesní rokle
se shromažďuje dav.
To ocelové ráno
má spiklenecký vzduch.
Když zvolna houstne zástup,
je kdekdo dobrodruh.
Ten přišel s halapartnou,
ten zvírá žabikuch
a všichni se už teší, až udělají kruh
jak honci stád.
Koho dneska budou lesem štvát?
Pot frkajících koní
už nezakrýva stín,
sta nelítostných škorní
je kopou do slabin.
Kdo ukázal jim cestu z té úžlabiny dní,
kdo rozkázal všem pastím, ať zuby vycení?
Kdo tohle všechno spískal
a tím dal znamení?
A není snad to jedno?
Tvůj pohled zkamení
a chceš se ptát
Ach koho, koho budou světem štvát?
Když ze všech stran se blíží -
a stim ryčným pokřikem -
krk bezděky se svírá a rovírá se zem.
i létající myši teď opustili krov
a následují lovce, jimž z očí blýská kov.
Už křísly jiskry zášti a hvízdly kulky slov.
Prý přibijí svou oběť, jak předtím
spoustu sov na křídla vrat.
Já tuším, tuším, koho vydali se štvát.
Už vím, že pasou po mně.
to já jsem obětí! Tak tajím dech a tiše
se krčím v doupěti.
Když slyším lesní rohy a vidím fábory,
chci obrnit se klidem a žít
všem navzdory.
Vtom slyším smečku pomluv,
ty podlé potvory.
Jdou po mé stopě,
vyjou psi přímo u nory.
Je líp se vzdát.
líp umřít rovnou, než se nechat štvát.
Co se to ale děje? Ta tlupa táhne dál...
To ne mně, ale tebe chtějí vzít si na paškál!
Vždyť říkají tvé jméno!
Tvá řeč má zvláštní šmak.
Já pomyslím si: správné! Ať jen ti vytřou zrak.
Byl's odjakživa morous a vůbec divnej pták,
A proto chytnu vidle a nebo aspoň prak
a pevnej drát.
Hej hoši! Půjdu s vámi
lidi štvát.
tak!
Půjdu lidi štvát.

					

Diskografie Richard Müller – Richard Müller