zavřít

Chtíc aby spal

Text písně Chtíc aby spal

Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi
Matka, jež ponocovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh
Přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh


Dřímej, to matky žádost je, holubičko
V tobě se duše raduje, ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest
Velebí tebe každý tvor, tisíce hvěz


Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej
Má sladká útěcho, zahrádko má!
Labuti má a loutno má, slavíčku můj
Dřímej, má harfo líbezná, synáčku můj!


Miláčku, spi a zmlkněte andělové
Před Bohem se mnou klekněte, národové!
Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem
Přinesl spásu, pokoj svůj národům všem

					

Diskografie Iveta Bartošová – Iveta Bartošová