zavřít

Jak jsi krásné neviňátko

Text písně Jak jsi krásné neviňátko

Jak jsi krásné neviňátko, prostřed bídy nebožátko, před tebou padáme, dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky, by zahřáli tvé údičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka.
Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.
A co my ti nuzní dáme, darovati co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudajú, zvuky dud sa rozléhajú, slavně dudy dujú, všeci prozpěvujú.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko! S tebú se lúčíme, Bohu poroučíme.

					

Diskografie Iveta Bartošová – Iveta Bartošová