zavřít

Narodil se Kristus Pán

Text písně Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán, veselme se
Z růže kvítek vykvet nám radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Jenž prorokován jest, veselme se
Ten na svět poslán jest, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Člověčenství naše, veselme se
Ráčil vzíti na se, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Goliáš obloupen, veselme se,
Člověk jest vykoupen, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Boží Syn se vtělil, veselme se,
Aby hříšné spasil, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Z nebe na zem sstoupil, veselme se
Aby nás vykoupil, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Chudý s námi bydlel, veselme se
zimu, bídu trpěl, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Ponížení přijal, veselme se
by nám nebe získal, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Pánem jsa všech pánů, veselme se
snášel pro nás hanu, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se


Syn jsa Boha Otce, veselme se
dán jest zemské Matce, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám nám narodil se

					

Diskografie Iveta Bartošová – Iveta Bartošová